Saturday Night Football

Saturday Night Football

tirsdag, 15 desember 2015

Dette er et arrangement som arrangeres på lørdager i vintersesongen for alle mellom 13-19 år

Man spiller fotball og møter andre ungdommer.

Tiltaket er selvfølgelig rusfritt og det er gratis adgang.

Åpningstid: kl. 19:30 – 23:00 på lørdager i perioden fra 22. oktober til og med 17.12.2016.

Oppstart i året 2017: Lørdag, 7. januar 2017 og tom. lørdag, 8. april 2017 (ikke i skoleferier).

Vel møtt!

 

IL Manglerud Star Fotball