Politiattest

Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Politiattesten sendes til erik.oyum@getmail.no

Les mer om dette på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Her laster du ned søknadsskjema og finner all relevant info - ekstern lenke til politiets sider.